Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening blev stiftet den 25. marts 1981 og dækker stort set hele Sæby by. Den 1. januar 2017 var der ca. 3.800 medlemmer, og der er således tale om en meget høj tilslutningsprocent.

Bestyrelsen bestræber sig hele tiden på at følge med udviklingen og samtidig holde kontingentet så lavt som forsvarligt i forhold til den nødvendige investeringskapital.


Kapacitet

 
Nettet er senest udvidet og opgraderet i 2014, og der er nu 40 fiber øer eller knudepunkter fordelt rundt i byen, hvorfra coaxnettet forsyner den sidste korte strækning frem til medlemmerne. I praksis har det den positive virkning, at der i "øen" er meget kort afstand fra fiberknuden frem til det enkelte medlem. Efter opgraderingen vil alle øer være mindre end 250 tilslutningsmuligheder, og de fleste, væsentligt lavere. Ø-størrelsen er uhørt lav sammenlignet med andre antenneforeninger eller selskaber, men positivt medvirkende til at holde et meget højt kvalitetsniveau i nettet!

Nettet er et kombineret fiber-/coax kabelnet, der løbende vedligeholdes og udbygges. Nettet har kapacitet til et meget højt antal digitale HD kanaler, og en del af kapaciteten benyttes til bredbånd & telefoni. Nettet er p.t. disponeret og udbygget til Docsis 3.0 standarden, og i løbet af 2016 opgraderes til Docsis 3.1, der giver yderligere kapacitet. Med det nuværende setup kan der uden problemer opnås bredbåndshastigheder på mere end 300 Mbit/s, og senere meget mere.

Der kan som standard vælges mellem 3 ukodede digitale programpakker. Hertil kommer, at det enkelte medlem kan tilkøbe mere end 100 forskellige alternative programmer eller programpakker via YouSee's overvældende udbud. Direkte filmbestilling, Arkiv tv og Start forfra tilbydes også.

Det muligt at blande sin egen mellem- eller fuldpakke, hvor man frit kan sammensætte sin programpakke. Grundpakkens indhold er fast, men i sin mellempakke kan man plukke lige nøjagtig de 10 kanaler man har behov for, og der kan frit skiftes kanaler én gang om måneden. For fuldpakkens vedkommende kan der vælges hele 39 valgfrie kanaler efter samme model.


Generalforsamling

 
Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang.

På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab for det forløbne år, og der vedtages budgetter for indeværende år.

Der vælges bl.a. bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen er en af medlemmernes gode muligheder for at komme i en konstruktiv dialog med bestyrelsen. Demokratiet udøves her, hvor medlemmerne har direkte indflydelse og medbestemmelse på foreningens drift og økonomi.


Medlemskabet

 
Medlemskabet påhviler den enkelte ejendom, og kan ikke flyttes med. Husk derfor i forbindelse med evt. salg af hus, at medtage kontingentet i flytteopgørelsen.

Har du i øvrigt forslag eller kommentarer til vore aktiviteter, er du velkommen til at kontakte foreningen pr. telefon, post eller e-mail på denne side.
  

Cookies

Foreningen

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A
9300 Sæby
CVR nr. 17994433

Åbningstider & kontakt

Butik & Administration
Åbningstider
Send os en mail
Klik her