Generalforsamling onsdag den 14. marts 2018

 
Onsdag den 14. marts kl. 18.30, afholder Sæby Antenneforening generalforsamling på Hotel Viking.

Du kan se indkaldelsen her


Bestyrelsen fremlægger på årets generalforsamling en revidering og modernisering af foreningens vedtægter. Der er tale om en gennemgående revidering, herunder forenklinger og redaktionelle ændringer i forhold til foreningens løbende udvikling.

Du kan allerede nu gennemlæse både den nuværende vedtægt og bestyrelsens samlede forslag til ny vedtægt.  Bestående vedtægt /  Forslag til ny vedtægt


Den komplette indkaldelse med regnskab, budgetforslag og vedtægtsforslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.


Medlemmer, der ønsker den komplette indkaldelse inden generalforsamlingen, kan ved henvendelse på e-mail til safnet@safnet.dk få tilsendt indkaldelsen på e-mail. Der skal ved henvendelsen som minimum oplyses navn, adresse og e-mail adresse for at få materialet tilsendt.


Forslag til dagsordenens pkt. 5

Forslag skal være formanden i hænde senest fredag den 9. marts. Bemærk, at forslag om programændringer, ikke kan behandles på generalforsamlingen.

Se i denne forbindelse Vedtægt og programvalgsprocedure


Her kan ses evt. indkomne forslag 


Referater fra tidligere år kan ses her.

Cookies

Foreningen

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A
9300 Sæby
CVR nr. 17994433

Åbningstider & kontakt

Butik & Administration
Åbningstider
Send os en mail
Klik her